"
Willy Marthinussen | Hypnoterapi | Psykoterapi | Coaching

Behandlingstilbud

Fysiske utfordringer

Når livet blir utfordrende på grunn av ulike diagnoser som gir fysiske funksjonsnedsettelser og begrenser våre muligheter til å delta i dagliglivet, sosialt eller praktisk, så kan dette være svært vanskelig å takle. Våre tilnærminger tar ikke nødvendigvis alltid vekk diagnosen din, men hjelper deg som menneske til å klare å leve bedre med dine kroppslige og fysiske symptomer. Vår tilnærming til somatiske utfordringer er at kropp og sinn er en helhet og er uløselig knyttet til hverandre. Kropp og sinn påvirker hverandre gjensidig og åpner derfor for muligheter til endring. Typiske områder vi arbeider med ved hjelp av våre teknikker er innen kroniske lidelser, men også midlertidige utfordringer knyttet til kroppslige funksjoner. 

  • Smertebehandling
  • ME/CFS
  • IBS
  • Migrene
  • Senskader etter kreft

© 2024 Øygarden Senter for Klinisk Hypnose. Utviklet av GetOnNet