"
Willy Marthinussen | Hypnoterapi | Psykoterapi | Coaching

Behandlingstilbud

Mentale og Emosjonelle Utfordringer

Noen ganger i livet kan hverdagen tynges av følelser og tanker som overvelder en. Områder innen livssorg, relasjonelle utfordringer, tankekjør og ikke minst traumer i livet. Ulike traumer og hendelser i livet kan påvirke våre mentale, psykiske og kognitive funksjoner i stor grad. Hendelser i livet kan etablere mange tankemønstre og psykiske looper i sinnet som kan være utfordrende å fjerne uten hjelp. Våre teknikker hjelper mange til å finne ut av sine tanker og følelser samtidig som vi ivaretar viktigheten av å kunne finne ro med sine normale følelser og tanker. LIvet er ikke alltid en smilende sol, men en serie av opp og nedturer. Det å få verktøy til å leve bra med livets opp og nedturer er derfor essensielt i vår behandling enten det er personlige, familiære, relasjonelle eller profesjonelle utfordringer. 

  • Parforhold og samliv
  • Tankekjør og katastrofetenking
  • Perfeksjonisme og selvbilde
  • Traumer og emosjonelle blokkeringer

© 2023 Øygarden Senter for Klinisk Hypnose. Utviklet av GetOnNet