"
Willy Marthinussen | Hypnoterapi | Psykoterapi | Coaching

Hypnose og avhengighet

Avhengighet er en kompleks tilstand som kjennetegnes av en trang eller tvangsmessig behov for å bruke et stoff eller utføre en bestemt atferd til tross for negative konsekvenser. Avhengighet kan omfatte ulike former, for eksempel stoffavhengighet, spillavhengighet, pornoavhengighet, sexavhengighet, spiseforstyrrelser eller avhengighet av internett og sosiale medier.

Terapi er en viktig behandlingsmetode for å hjelpe personer med avhengighet. Det er flere terapiformer som kan være effektive avhengig av typen avhengighet og individuelle behov

Øygarden Senter for Klinisk Hypnose bruker blant annet følgende terapiformer i behandling av avhengighet:

  1. Kognitiv atferdsterapi (KAT): Dette er en form for terapi som fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre og atferd knyttet til avhengighet. KAT kan hjelpe personen med å utvikle sunnere mestringsstrategier og endre problematiske atferdsmønstre.
  2. Motiverende intervju: Denne terapiformen fokuserer på å styrke en persons motivasjon til å endre avhengighetsatferd. Terapeuten hjelper personen med å utforske ambivalens og motstand knyttet til endring, samtidig som de fremmer indre motivasjon for å ta positive skritt.
  3. Hypnoterapi: Hypnose er en tilstand som er helt naturlig. Terapi gitt i denne avslappende tilstanden gir terapeuten mulighet til å nå underbevisstheten. Det er ofte her utfordringens natur ligger. Våre minner, følelser, vaner og uvaner ligger i denne delen av hjernen og er ikke noe man nødvendigvis får enkel tilgang til å behandle utenom i denne tilstanden som vi kaller hypnose. Hypnose er ikke søvn, men mer den samme tilstanden som oppstår i oss rett før vi sovner eller i sekundene etter vi våkner om morgenen. Terapi gitt i denne tilstanden har særlig god effekt og er en av flere årsaker til at hypnose kan for mange virke svært raskt og effektivt.

Vi behandler mange med ulike former for avhengighet og vi har russamtaler med mennesker i alle aldre der vi snakker med klientene våre om rus og andre typer avhengigheter. Som terapeut med svært lang og variert erfaring innen dette feltet samt spesialkurset innen avhengighet og hypnose og bruk av MI og KAT har jeg den erfaringsmessige og faglige bakgrunnen for å kunne hjelpe deg med dine utfordringer.

Ønsker du å vite mer om våre online behandlinger innen avhengighet så ikke nøl med å kontakte oss for en gratis konsultasjon på telefon 47295896

Hypnoterapeut Willy Marthinussen
Hypnoterapeut

Facebook
Twitter
LinkedIn
© 2023 Øygarden Senter for Klinisk Hypnose. Utviklet av GetOnNet