"
Willy Marthinussen | Hypnoterapi | Psykoterapi | Coaching

Hva er egentlig hypnoterapi?

Hypnose er en tilstand av endret bevissthet som normalt og helt naturlig oppstår hos alle mennesker rett før vi faller i søvn. I terapeutisk hypnose fremkalles og forlenges denne tilstanden kunstig slik at terapeuten kan arbeide innenfor dens grenser, med de spesielle muligheter dette medfører.

Hypnose benyttes i behandling av ulike psykiske lidelser, smertebehandling, traumer og følelser, angst og depresjonslidelser, fobier og uvaner, motivasjon, mentaltreing og idrettshypnose og mye mer. Mulighetene er nærmest ubegrenset. Hypnoterapi er klinisk bruk av hypnose brukt i sammenheng med andre teknikker i et forløp over flere timer, selv om mange også har signifikant bedring allerede etter kun 1 time.

De fleste mennesker lar seg hypnotisere, men ingen kan hypnotiseres mot sin egen vilje. Hos Øygarden Senter for Klinisk Hypnose benytter vi oss av en rekke ulike terapiformer som kan kombineres med tilstanden hypnose. Hypnose er helt trygt og minner om dyp meditasjon og årvåkent fokus. Man er aldri under kontroll av hypnoterapeuten, men det terapeutiske samspillet mellom klient og terapeut er viktig for endring. I hypnosetilstanden henvender hypnoterapeuten seg til den underbevisste delen av sinnet som utgjør samlet mer enn 90% av vår totale hjerne. På mange måter kan vi si at vi ved å påvirke hjernens nevrologiske kapasitet kan endre mønstre som har oppstått over tid.

Som godkjent hypnoterapeut med lang helsefaglig bakgrunn som terapeut innen nevrorehabilitering er det helt naturlig for oss og benytte etablerte treningsmetoder og kompetansegrunnlag innen nevrologi og sansestimulering på ulike måter. Mange bruker kunnskapen de får fra oss til avspenning og bedre søvnkvalitet.

Hypnoterapeut
Hypnoterapeut Willy Marthinussen

Facebook
Twitter
LinkedIn
© 2024 Øygarden Senter for Klinisk Hypnose. Utviklet av GetOnNet